فایل های مجموعه : مقالات ورزشی

بازی شهنوک پهنوک
مقدمات بازی: هر دو بازیکن با همکاری یکدیگر و با استفاده از یک قطعه سنگ یا زغال مستطیلی با ابعاد 2*3 روی زمین رسم می کنند، سپس آن را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده در ضلع خانه ششم آن یک قوس به شعاع نیم متر بنام دروازه ترسیم می نمایند وبا «تر و خشک» معلوم می گردانند که کدام یک آغازگر بازی خواهند بود. از آن پس بین طرفین قرار دادی لفظی منعقد می گردد تا در طول بازی با یک ضرب یا دوضرب یا سه ضرب سول را از خانه ای به خانه دیگر هدایت کنند. البته در هر شرایط خروج سول از خانه ششم بطرف دروازه و بیرون با یک ضربه پا انجام می شود.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
تاريخچه كشتي باچوخه در خراسان شمالي
كشتي يكي از با سابقه*ترين رشته*هاي ورزشي است. كشتي گرفتن از دوران ظهور انسان*هاي اوليه انجام گرفت. انسان*هاي اوليه كه فاقد هرگونه اسلحه بودند براي دفاع از خود با حيوانات يا انسان*هاي ديگر گلاويز مي*شدند.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
بازی های بومی ترکمنها در استان خراسان شمالی
زمانی كه امكانات ورزشی و تفریحی مطرح نبوده مردم تركمن این بازی را بعنوان یك سرگرمی و بازی دنبال می كردند. در این بازی، شالی را به هم می بستند كه در زبان محلی آن را «غوشاق» می نامند. چنان سفت و محكم می شود كه هرگاه بازیکنان تعلل و كمكاری كنند چنان بر پشت آنان فرود می آید كه آه از نهاد آدمی بلند می شود.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت