فایل های مجموعه : مقالات فیزیک

انرژی هسته ای
نرژی هسته ای مقدمه انرژي يکي از مهمترين نياز هاي جامعه امروزي است، از آنجايي که استحصال انرژي از منابع سوخت فسيلي براي بشر و محيط زيست او، به دليل ايجاد گازهاي گلخانه اي، زيان هاي جبران ناپذيري را به همراه دارد، اين روزها جامعه بشري به دنبال جايگزين هاي نويني از انرژي است.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
جدید
آزمایش مقاومت
مقاومت قطعه یا المانی است که در برابر عبور
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
طراحی سایت