فایل های مجموعه : مقالات ادبیات

تحلیل شعر فروغ فرخزاد
فروغ، تا آن حدی که من می شناسم و به من اجازه می دهد که قضاوت کنم، در شعرش- همچنانکه در زندگی- یک جستجوگر بود. من هرگز در شعر فروغ نرسیدم به آنجایی که ببینم فروغ به یک چیز خاصی رسیده باشد. همچنان که ظاهراً زندگیش هم همینطور بود.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
تحلیل پنج داستان معاصر
نوع عشق: بچه ها از سر و کله هم بالا می رفتند و ت حیاط دنبال هم می کردند، می ریختند و می پاشیدند و سر به سر من می گذاشتند و می خواستند بفهمند تو بقچه من چیه اونا هم مثل بزرگتراشون می خواستند از بقچه من سردربیارن. خواهر رخشنده تو ایوان می نشست و قاه قاه می خندید و موهای وز کردشو پشت گوش می گذاشت. با بچه ها هم صدا می شد و می گفت:
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
زندگی نامه پروین اعتصامی
يكي ديگر از بديع ترين و دلاويزترين شكوفه هاي ادب فارسي و يكي از مناديان محبت و مردمي و تقوي در عصر حاضر پروين اعتصامي است. پروين اعتصامي مسمات به رخشنده شاعره ايراني دخت مرحوم يوسف اعتصامي (اعتصام الملك آشتياني طاب ثراه) در (25 اسفند 1285 هـ . ش/1906 م) در تبريز متولد گرديد.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
بررسي فراينـد زنـدگي و قلمـرو فكـري ( جهان بيني ) مولـوي
مقـدمه ادبيّات در هر شكل و قالبي كه باشد ، نمايشگر زندگي و بيان كننده ارزش ها و معيارها و ويژگي هايي است كه زندگي فردي و جمعي بر محور آن ها مي چرخد ، نقد و بررسي و ارزيابي آثار ادبي نيز چنين است و نمي تواند به دور از آن ارزش ها و معيارها باشد .
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
اسباب سعادت و خوشدلى
اسباب سعادت و خوشدلى شايد بتوان نخستين مصداق سعادت (دولت) از نگاه حافظ را عشق ورزى و عاشق پيشگى به شمار آورد: دولت عشق بين كه چون از سر فقر و افتخار‎/ گوشه تاج سلطنت مى شكند گداى تو - چو ذره گرچه حقيرم ببين به دولت عشق
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
نثر فارسي در عهد صفوي
نثر فارسي در عهد صفوي از آغاز قرن دهم تا ميانه قرن دوازدهم عهد صفوي (907 ـ 1148)نثر فارسي در عهد صفوي از منشيان دوره صفوي هم خواه آنان كه در ايران در دستگاه صفويان بوده‏اند و خواه آنان كه در هند در دستگاه گوركانيان و ساير امراي محلي بسر مي‏بردند
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
داستان كوتاه درادبيات نوين ايران
داستان نويسي نوين ( مدرن ) فارسي ، نوزاد آزادي است ؛ با آزادي تولد يافت وبا آزادي گاه گاهي درجامعه ايراني رشد وتعالي پيداكرد . درزمان حكومت هاي خودكامه پيش از انقلاب مشروطيت
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
داستان هایی از مثنوی
داستان هایی از مثنوی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
درباره قيصر امين پور
قيصر امين پور در آستانه دهه پنجم عمرش اما ديگر به دنبال واژه و فشنگ نيست. چه مدتهاست كه زادگاه و سرزمين مادرى اش به دور از «وضعيت خطر» و «آژير قرمز» نفس مى كشد
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
تأويل در مثنوي
چكيده: تأويل، شيوه‏اي كهن در تفسير متون مقدس است كه سابقة‌آن به حماسة ايلياد و اديسه برمي‏گردد.در ميان مسلمانان اين روش، نخست در تأويل حروف مقطعه پديدار شد و سپس فرقه‏هاي گوناگون مانند: معتزله، باطنيه،اخوان الصفا، فلاسفه، حروفيه و عرفا به تأويل قرآن كريم و حديث دست زدند.در عرفان، عروج از لفظ به معنا و سير صعودي از عبارت به اشارت تأويل نام دارد و مبناي آن انسان است كه با تحول و ارتقاي وجودي به ادراك حقايق در هر مرتبه نايل مي‏گردد.مولانا در مثنوي شريف ـ كه تفسيري عارفانه به شمار مي‏آيد ـ فراوان به تأويل دست مي‏زند؛ روش او جمع بين ظاهر و باطن است. او الفاظ را به معناي حقيقي خود مي‏گيرد كه اين، البته، جز با شهود باطني و رؤيت دروني به دست نمي‏آيد. مولانا اين معنا را با تمثيلهاي متعدد و متنوع و دل‏انگيز به تصوير مي‏كشد.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
تاریخ زبان فارسی نوشته ی دکتر مهری باقری
تحول زبان زبان صورت واحدی ندارد زیرا امری است اجتماعی ، و وسیله ی برقراری ارتباط و جامعه از جنبه های سیاسی و مذهب و آداب و رسوم و ... تغییر می کند تحول حاصل شده به ضرورت نیازهای آن جامعه را دگرگون می سازد ، این دگرگونی در تحول زبان تأثیر دارد . این تحولات طبق قوانین و قواعد معینی صورت می گیرد. با وجود دور شدن هر زبان از صورت اولیه ی خود ، می توان رابطه ی آن را با اصل خود تشخیص داد. همین نکته عامل توجه به تغییرات زبانی و کشف قواعد حاکم بر آن در پژوهش های زبانی است . تحول و تکامل زبان ، امر طبیعی و به طریق مشخص است ، از این رو دور شدن آن از فرم قدیمی یا تغییر آن ، خطا شمرده نمی شود .
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
پهلوانان و خاندانها
مقدمه: عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش حماسي نبرد ميان نيك و بد و ايران و توران تجسم يافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلواني و هيأت مركزي و نيروي اصلي آن به ظهور مي‎رساند.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
بررسی شعر نو( نیمایی)
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
جدید
آرايه‏ هاي ادبي قرآن و جايگاه آنها در ترجمه
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
جدید
افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
جدید
ادبيات داستاني ايران
روند تحول ادبيات معاصر ايران ، بارها ، به علت هاي گوناگون اجتماعي _ فرهنگي ، قطع شده و پس از يك دوره فترت با ديگر با حركتي تازه آغاز شده است . براي ارايه گزارشي به هم پيوسته از اين تاريخ گسسته صد ساله ، نويسندگان را در سه نسل مي توان دسته بندي كرد :
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
ادبـيـات داسـتـانـي
هر روايتي كه خصلت ساختگي و ابداعي آن به جنبه هاي تاريخي و واقعيش غلبه كند و نيز به آثار روايتي منثور ادبيات داستاني گويند. شامل قصه، رمان، رمانس داستان كوتاه مي شود.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
هدیه
نو آوری در ادبیات داستانی
بديهي است پيدايش نوآوري و نوانديشي در عرصه ادبيات داستاني بنا به مناسبات عل‍ّي و قوام‌يافته‌اي چون ظهور ذهنهاي نو، تجربه‌اندوزي از بطن زندگي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
پرندگان در منطق الطیر
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
انسان در مثنوی
همانطور که اشاره شد مثنوی شرح کلمات آسمانی عارفی بصیر است که پرده از اعماق حقیقت انسان برمی گیرد و بیان الهاماتی است
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
زندگینامه و آثار اقبال لاهوری
زندگینامه و آثار اقبال لاهوری
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ادبیات حماسی
ادبیات حماسی در حماسه شاعر با داستان هایی شفاهی سروکار دارد که در آن ها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار و مظاهر میهن دوستی و فداکاری و جنگ با قباهی ها و سیاسی ها آمده است. هر حماسه باید دارای سه زمینه ی «داستانی»، « قهرمانی »، « ملی » باشد.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ابوعلي سينا
بي شك ابوعلي سينا ثمره اي ارزنده از اين درخت تناور و جلوه اي بارز از نقش ايرانيان در اعتلاي تمدن اسلامي است . وي نه تنها اعتباري براي تمدن ايراني و اسلامي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
تاملی بر مفهوم فردگرایی و شاعریدر اشعارخاقانی شروانی
زمانی در میان اهل ادب و مشتاقان شعر كهن، نام خاقانی با خودپسندی، و عجب، معانی پیچیده و در نهایت غیرقابل وصول درهم تنیده بود
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
تاریخچه خط نسخ و توقیع محقق و رقاع
تاریخچه خط نسخ و توقیع محقق و رقاع
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
جدید
ادبیات و سبكهاي شعر
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
جدید
ادبیات نمایشی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ادبیات کودکان
بر خلاف‌ آنچه‌ تصوّر مي‌شود، روزگار ما دوران‌ كودك‌سالاري‌ نيست‌ و درواقع‌، تمدّن‌ امروز به‌ كودك‌ فرصت‌ كودكي‌ نمي‌دهد تا آنجا كه‌ دوران‌ جديد را دورة‌ زوال‌ كودكي‌ نام‌ نهاده‌اند. سرعت‌ فزايندة‌ سوداگري‌ و توليدْ بزرگ‌ترها را بر آن‌ داشته‌ است‌ كه‌ كودك‌ را هر چه‌ زودتر وارد چرخة‌ توليد كنند.
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
هدیه
اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا
اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوي معنوي مولانا
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ادبیات فارسی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
ویژه
احمد شاملو
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
احمد شاملو
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
از زبان مادري تا زبان بين‌المللي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ادبیات مدرن ایران
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
احساسات ملي گرايي در نتر فارسي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
ادبیات کودکان و نوجوانان
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : DOC
جدید
هفت خان رستم
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
طراحی سایت