فایل های مجموعه : مقالات حقوق

جدید
حق شفعه در حقوق مدني ايران
مقدمه : در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. الف – تعريف حق شفعه ب – اطراف حق شفعه ج – فلسفه اخذ به شفعه د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت