فایل های مجموعه : مقالات کارآفرینی

تاریخچه ریخته¬گری
مقدمه ریخته¬گری ممکن است به صورت «ساخت یک شئ فلزی با اجازه دادن به انجماد مذاب آن، در یک قالب » تعریف گردد. شکل شئ مورد نظر به وسیله شکل حفره قالب تعیین می¬شود. علم ذوب فلزات یا ریخته-گری مراحل شکل
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
طراحی سایت