فایل های مجموعه : مقالات معماری

جدید
تاثیر اقلیم در معماری
تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می آید .در واقع شهرها ،
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
طراحی سایت