فایل های مجموعه : مقالات آمار

جدید
اهميت آمار در پزشكي
اهميت آمار در پزشكي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
آمار ، دموكراسي و توسعه
آمار ، دموكراسي و توسعه
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
هدیه
آمار استفاده از تلویزیون
آمار استفاده از تلویزیون
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
منتخب
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
مهم
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
بررسی ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای
بررسی ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
هدیه
آمار قد دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی
آمار قد دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
ویژه
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان
نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
آمار و مدل سازي
آمار و مدل سازي
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
جدید
تعاريف و تنظيم داده هاي آماري
تعاريف و تنظيم داده هاي آماري
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : doc
طراحی سایت